Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

W MOS przebywa młodzież ze specjalnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi. Ośrodek posiada 73 miejsc i jest placówką przeznaczoną dla chłopców:

 • w normie intelektualnej
 • z zaburzeniami rozwojowymi
 • z trudnościami w uczeniu się
 • zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 • z zaburzeniami zachowania


WYCHOWANKOM OFERUJEMY:

 • konsekwentną troskę o młodzież i organizowanie im czasu wolnego
 • egzekwowanie najdrobniejszych powinności, obowiązków. Jest zachowana równowaga miedzy prawami i obowiązkami
 • konsekwentne karanie za najdrobniejsze przewinienia i zachowania naganne, agresywne
 • program oduczania przemocy


Duża część zachowań nagannych, agresywnych bierze się z braku poczucia własnej wartości i z braku umiejętności wyrażenia swoich uczuć, zwłaszcza negatywnych, inaczej niż przemocą. Edukacja jest najlepszym i najtańszym sposobem podniesienia poczucia swojej wartości. Żaden czyn naganny nie pozostaje bez konsekwencji. Nasi wychowankowie potrzebują resocjalizacji, a właściwie socjalizacji, nauczenia nieraz podstawowych norm i zasad.

MOS oferuje dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną, różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania poznawcze, m. innymi:

 • zajęcia plastyczne (malowanie na szkle, wyklejanie ziarnami, sztuka składania papieru metodą origami)
 • zajęcia sportowe (siłownia, piłka halowa, windsurfing)
 • zajęcia biblioteczne w pracowni multimedialnej ICIM
 • w ośrodku prowadzone są ponadto zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapia (5 godz. tygodniowo), oraz trening zastępowania agresji


DO ZADAŃ OŚRODKA NALEŻY:

 • resocjalizacja i reedukacja dzieci oraz zapewnienie im opieki, umożliwienie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowanie do życia w społeczeństwie

 • wspieranie rozwoju młodzieży, która wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej
 • kształtowanie u dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne postępowanie, wyrabianie krytycyzmu i postaw asertywnych
 • promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie
 • działania na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych wychowanków
 • przygotowanie młodzieży do udziału w życiu publicznym, samorządności
 • dbałość o tradycje i obyczaje

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny