Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia Szkoły Branżowej I Stopnia o profilu Kucharz

Utworzono dnia 16.03.2021
Czcionka:

Historia Szkoły Branżowej  I Stopnia   o profilu Kucharz
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w Ostrowcu Św.

Historia ZSZ w MOS w Ostrowcu Św. rozpoczęła się 1 września 2012 roku. Wtedy to po raz pierwszy utworzono w placówce dziesięcioosobową klasę o profilu kucharz, o skróconym, 2-letnim cyklu nauczania. Uczniami tej klasy zostali chłopcy, którzy byli wychowankami ostrowieckiego MOS-u, uczęszczali bowiem do tutejszego Gimnazjum. Zdobywali oni wiedzę teoretyczną i praktyczną w specjalnie do tego celu zaadoptowanych pracowniach, które wyposażono w niezbędny sprzęt, urządzenia i maszyny. Zadbano o to, aby uczniowie w bezpiecznych i higienicznych warunkach mogli przygotowywać potrawy z różnych stron świata, estetycznie je podawać i degustować.

Oczywiście początki jak zwykle nie są łatwe dlatego zarówno uczniowie pierwszej klasy kucharskiej, nauczyciele prowadzący jak i Dyrekcja zmagali się z licznymi problemami natury technicznej związanej z brakami wyposażenia czy podręczników.  Priorytetem jednak Dyrekcji MOS-u stało się na długie lata dbanie nie tylko o wystrój, doposażenie pracowni w sprzęt ale i zapewnienie chłopcom materiałów, surowców i półproduktów najlepszej jakości do szkolenia swoich kulinarnych umiejętności.